Kicking Ass on Amazon!

  • W skrócie jak dokopać konkurencji, zdobyć serca Klientów i wykorzystać algorytmy Amazona
  • Prelegent będzie także prowadził warsztat podczas konferencji