Systemy ERP: Najważniejsze narzędzie każdego sprzedawcy internetowego!

  • Obsługa wszystkich kanałów sprzedaży z jednego programu
  • Porównanie: ERP vs. ręczna robota
  • Popularne systemy ERP w Europie
  • Prelegent będzie także prowadził warsztat podczas konferencji